12 са кандидатите за изграждането на Югоизточния обход на Пловдив

12 са офертите в откритата тръжна процедура за избор на изпълнител при изграждането на югоизточния обход на град Пловдив, с дължина 4,8 км. Индикативната стойност на проекта е 42 млн. лв. без ДДС, а средствата са от републиканския бюджет. С построяването на обхода транзитният поток, идващ от АМ „Тракия“ и Свиленград, в посока път II-86 Пловдив – Асеновград и Смолян, ще бъде изведен от град Пловдив.

Офертите са на:
– Консорциум България 2020 ДЗЗД, с участници: ЩРАБАГ ЕАД и  ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД;
– КАРО ТРЕЙДИНГ ООД;
– ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД;
– ДЗЗД „ВИА ФИЛИПОПОЛИС“, в което са: ПАРСЕК ГРУП ЕООД, РАСТЕР ЮГ ООД и КОМПАНИЯ ЕСКВАТОРИ SH.R.K (ООД);
– ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД;
– ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕОПЪТ СКОБЕЛЕВА МАЙКА“, в което участват:  ГЕОСТРОЙ АД и ПЪТСТРОЙ-92 АД;
– ДЖИ ПИ ГРУП АД;
– „ПЛОВДИВ 2020“ ДЗЗД, с участници: ПСТ Груп ЕАД, Строй Инвест Груп 2 ЕООД, ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М АД;
– ИСА 2000 ЕООД;
– ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД;
– ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
– Грома Холд ЕООД.

Трасето на обходния път ще започва в района на пътен възел „Скобелева майка“ при 98-ми км на път II-56, ще продължава почти успоредно на ж. п. линията и ще завършва при кръговото кръстовище при 14-ти км от път II-86 Пловдив – Асеновград. Новият път с габарит Г20 ще се влее в изградения през миналата година нов четирилентов участък от второкласния път II-86 Пловдив – Асеновград. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети.

Новата пътна артерия ще улесни транзитното преминаване от общините Куклен и Асеновград към АМ „Тракия“ и „Марица“, а оттам до ГКПП „Капитан Андреево“, с което ще се облекчи значително натовареното движение в град Пловдив.

Срокът за изпълнение на строителните работи е 18 месеца.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар