Фондация „Българска памет“ с кариерна ориентация за професиите на бъдещето

60 младежи от България, Р. Северна Македония и Сърбия, на прехода между средно и висше образование, заедно се обучаваха на дигитални, меки и бизнес умения, които да им помогнат за тяхната образователна и кариерна ориентация в контекста на професиите на бъдещето, както и за успешната им реализация. 

 

Това се случи в рамките на 5-дневен младежки обмен по програма „Еразъм +“ на тема „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето“.

 

Обменът е организиран и съфинансиран от Фондация Българска Памет и се осъществява в партньорство със „Сдружение на граждани „Македоно-българско приятелство“, Република Северна Македония и Grupa liberalnih, ambicioznih i solidarnih, Република Сърбия.

 

Целта на проекта е да помогне на младежите да развият своите личностни и професионални качества, като също така се отрази и върху повишаването на нивата на младежка заетост и свързаност на младите хора на Балканите.

 

В рамките на обмена участниците от България, Р. Северна Македония и Сърбия преминаха през редица интерактивни упражнения и обучения и се срещнаха с вдъхновяващи личности, които чрез личния си пример ги мотивираха да не спират да се развиват и да търсят своята мечтана професионална реализация.

 

Фокусът на проекта от една страна бе насърчаването на свързаността между младите хора чрез междукултурен диалог, а от друга, изграждането на базова икономическа подготовка и предприемаческа култура у младежите.

 

Сред лекторите, които взеха участие в проекта, бяха Диман Михнев /Visteon/, Радослав Точев /Seebridge/, Методи Терзиев /betahouse/, Борис Колев /DigiMark Ventures/, Ясен Георгиев /Институт за икономическа политика/ и председателят на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски, който изнесе презентация на тема „Психология на успеха“, базирана на личния му и професионален опит.

 

След усърдната си работа в рамките на обмена младежите получиха сертификат за участие и сертификат Youth Pass, който бе връчен на всеки участник лично от д-р Милен Врабевски.

 

Това е поредният проект за трансгранично сътрудничество, реализиран от Фондация Българаска Памет. Само след седмица предстои и XV-ия Есенен семинар на Фондацията, който ще събере близо 200 деца от българската диаспора от Молдова, Украйна, Албания, Сърбия, Р. Северна Македония, както и от района на Западните Родопи и Тервел.

 

За Фондация Българска Памет

Фондация Българска Памет е учредена през 2007 г. от д-р Милен Врабевски. Тя се занимава с разработването на креативни европейски проекти, както и с инициативи за съхраняване на българскотокултурно наследство, историческа памет и национално самочувствие. Приоритетите на фондацията се реализират в четири основни направления: Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване на културно-историческото наследство; Инициативи за борба с демографската криза в България; Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора; Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар