Теменужка Петкова: България ще ползва мощностите на въглищните си централи

България ще ползва мощностите на въглищните си централи, те са важни за енергийната и националната ни сигурност, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова в отговор на депутати от БСП относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България.

„Сектор „Енергетика“ е много важен и ние в годините сме доказали, че когато става дума за енергетика, когато става дума за важни неща, които са свързани с енергийната ни сигурност, респективно с нашата национална сигурност, всички ние съумяваме да намерим сили и да обединим усилията си, за да може да вземем най-доброто и разумно решение за България“, каза още министърът.

Теменужка Петкова подчерта, че в енергетиката не става дума за политики за ден, два или година, а държавната политика в този сектор се определя съвместно от Народното събрание и от Министерския съвет.

„Всички ние знаем каква е трайната визия и политика на ЕС в областта на енергетиката, каква е борбата с климатичните промени и всъщност какъв дял в тази борба се определя на сектор „Енергетика“ в рамките на всички държави членки на ЕС. Тук вече възниква въпросът, че трябва да намерим баланса между европейските политики в областта на енергетиката и нашите национални интереси. Въглищните централи за България са изключително важни базови мощности и 40 % от електрическата енергия на страната се гарантира именно от този тип производители на електрическа енергия. През зимата този процент достига 60%“, коментира Петкова.

Според нея лесно решение в тази посока няма. Затова правителството в рамките на Съвета по енергетика, който се провежда в ЕК, е отстоявало позицията, че България подкрепя целия стремеж към производство на чиста енергия, нисковъглеродна икономика, но този преход трябва да бъде плавен, справедлив и съобразен с националната специфика на всяка една държава членка, допълни министърът. Тя посочи, че цялата ни концепция много ясно е посочена в интегрирания план „Климат, енергетика“, който е трябвало да бъде разработен до края на тази година и изпратен в ЕК.

„Това е един много важен стратегически документ. Той касае периода 2020 г.-2030 г. с хоризонт до 2050 г., но целите, които са заложени в него са ясно дефинирани до 2030 г. В този интегриран план „Климат, енергетика“ нашата ясна заявка и позиция пред ЕК е, че България ще ползва тези мощности, тъй като те са изключително важни за нашата енергийна, национална сигурност и не на последно място за конкурентоспособността на българската икономика“, допълни още министър Теменужка Петкова.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар