Съдийската колегия с ново обръщение по освобождаването на Полфрийман

В рамките само на три дни Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) излезе с второ обръщение, свързано с условното предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман. Това съобщи  „Правен свят“.

След като първоначално подкрепиха близките на жертвата и изразиха съпричастност с „болката и страданията“ им, сега кадровиците декларират загриженост за ескалиращото напрежение и атаките срещу членовете на съдебния състав – Калин Калпакчиев, Весислава Иванова, Виолета Магдалинчева, който на 19 септември пусна Полфрийман от затвора. Позицията на Съдийската колегия идва след като върхушката на ръководения от Калпакчиев Съюз а съдиите в България (ССБ) поиска оставката на кадровиците, както и след позицията на едва 15% от съдиите у нас в защита на решението на апелативните съдии. Реакцията на членовете на ресорната колегия на Съвета всъщност е очаквана, тъй като, според приетите преди година Стандарти за независимост на съдебната власт, те са длъжни да изразят позиция, ако се отправят критики по решения на магистрати.

Решението за обръщение към гражданите е взето с мнозинство от членовете на Съдийската колегия на ВСС, при направен отвод от Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и Севдалин Мавров, както и 2 гласа „против“ на Боян Новански и Стефан Гроздев.

Кадровиците посочват, че следят „със загриженост продължаващото ескалиране на общественото напрежение“ по случая. „Независимостта не е прерогатив на съдебната власт и привилегия на отделния съдия, а съществува в интерес на тези, които търсят или очакват правосъдие, защото законосъобразното и обективно разглеждане на съдебните дела е от съществено значение за демократичното общество. Независимостта на съдиите не е безусловна и рамките на нейното проявление са законовоустановени в чл.117, ал. 2 КРБ, който предвижда, че при осъществяване на функциите си българските магистрати се подчиняват само на закона. Съдийската колегия на ВСС изпълнява задължението си да осигурява и отстоява независимостта на магистратите, като спазва приетите Стандарти за независимост на съдебната власт“, обясняват причината за новото си обръщение членовете а Съдийската колегия.

В обръщението си към гражданите Съдийската колегия призовава обществото да зачита конституционно установената независимост на съдебната власт, „която е предпоставка за върховенството на закона и гаранция за справедлив процес“. „Всяка форма на вербална атака, насочена срещу личността на магистрата, опит за физическо въздействие и заклеймяването на съдии във връзка с изпълнението на служебните правомощия, е засягане на независимостта на съдебната власт“, пишат от ресорната колегия на кадровия орган.

Ето и пълния текст на обръщението на Съдийската колегия на ВСС:

„Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет следи със загриженост продължаващото ескалиране на общественото напрежение, по повод постановения съдебен акт от въззивен състав на Апелативен съд – София, за условно предсрочно освобождаване на австралийския гражданин Джок Полфрийман.

Независимостта не е прерогатив на съдебната власт и привилегия на отделния съдия, а съществува в интерес на тези, които търсят или очакват правосъдие, защото законосъобразното и обективно разглеждане на съдебните дела е от съществено значение за демократичното общество. Независимостта на съдиите не е безусловна и рамките на нейното проявление са законовоустановени в чл.117, ал. 2 КРБ, който предвижда, че при осъществяване на функциите си българските магистрати се подчиняват само на закона. Съдийската колегия на ВСС изпълнява задължението си да осигурява и отстоява независимостта на магистратите, като спазва приетите Стандарти за независимост на съдебната власт.

Тези стандарти предвиждат, че в случаи на направени изказвания от представители на изпълнителната и законодателната власт, политически партии или на медийни публикации, в които се сочат конкретни обстоятелства за нарушения в правораздавателната дейност и на морално-етичните норми на поведение от съдия, или се създават съмнения за неговата почтеност и за наличие на корупционни практики, с цел защита на магистратите и запазване на доверието в съдебната система, твърденията трябва да бъдат проверени и разследвани, а предприетите действия и резултатите от тях следва да се оповестят публично. Това беше причина Съдийската колегия на 24.09.2019 г. да сезира ИВСС за извършване на проверка, на основание чл. 175к, ал. 3 и ал. 4 ЗСВ.

Стандартите обаче са категорични, че недопустимо поведение е отправянето на обиди, клевети и манипулации, поставящи под въпрос професионалната компетентност на съдия, както и призиви за саморазправа със магистратите, на което сме свидетели към настоящия момент.

Призоваваме българското общество да зачита конституционно установената независимост на съдебната власт, която е предпоставка за върховенството на закона и гаранция за справедлив процес. Всяка форма на вербална атака, насочена срещу личността на магистрата, опит за физическо въздействие и заклеймяването на съдии във връзка с изпълнението на служебните правомощия, е засягане на независимостта на съдебната власт.

Ескалиращата словесна агресия създава опасност за социалния мир и може да прерасне в насилие и физическа саморазправа, поради което Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се обръща към всички с молба да се въздържат от провокации, да спазват установения законов ред и да зачитат независимостта на съдебната власт.“

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар