РИОСВ – Перник установи източника на замърсяване на река Струма

РИОСВ – Перник установи източника на замърсяване на река Струма. Замърсителят е воден обект – езеро с оранжев цвят и киселинен характер на водите, открит в района над бивш металургичен завод Клон МИР. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

 

Проверката започна вчера, по повод получен сигнал за промяна на цвета на река Струма в кв. „Хумни дол“ в гр. Перник.

Веднага след получаването му експерти от РИОСВ, съвместно с представители на Община Перник, започнаха инспекция. При обход беше открит каналът – под жп линията на гара „Разпределителна“, чрез който се вливала ръждиво-кафявата вода в река Струма. Днес при продължилата проверка с обход от експерти от РИОСВ – Перник, служители от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград и Община Перник беше открит и самият източник на замърсяване.

По искане на РИОСВ се вземат водни проби от източника на замърсяването за извършване на анализ от специализирана мобилна лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
РИОСВ – Перник ще информира своевременно за резултатите от взетите водни проби.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар