Прокурорската колегия на ВСС увеличи щатната численост на НСлС и Софийска градска прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен (ВСС) съвет реши да разкрие, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от Закона за съдебната власт, една щатна бройка за длъжност „младши експерт“ в отдел „Аналитично-методически“ в Национална следствена служба и три и половина щатни бройки за съдебни служители в Софийска градска прокуратура. Това съобщиха от ВСС.

 

За длъжностите „завеждащ служба“, „експерт връзки с обществеността“ и „системен администратор“ се разкрива по една бройка и половин бройка за длъжността „съдебен деловодител“.

 

Увеличаването на щатната численост е в следствие на недстатъчен брой за извършваната дейност в Национална следствена служба, а мотивите на Софийска градска прокуратура са в насока, че за срочното и качествено осъщуствяване на дейностите, свързани с големия документооборот на преписките и делата е необходимо увеличение на специализираната администрация, по повод длъжностите на завеждащия служба и съдебния деловодител, както и недостатъчния брой служители в звено „Инфрмационно обслужване“, по повод бройката за системен администратор.

 

Щатната бройка за експерта връзки с обществеността е разкрита, тъй като до момента няма утвърдена такава длъжност.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар