Предлага се отпадане на критерия за доходите при детските надбавки-Одобрявате ли?

Идеята е на социалното министерство

Подоходният критерий за детските надбавки да отпадне – това предлагат от социалното министерство. В момента тази помощ получават само семействата, които имат доход под 400 лева

Сумата, която се дава за дете до навършване на пълнолетие, в момента е 40 лв.Ако предложението бъде прието, в бюджета ще бъдат пренасочени допълнително средства, откъдето да се изплащат сумите.
Твоят коментар