Плащаме за вода и без консумация

Абонатите ще плащат за вода и без да са потребявали от нея, съобщи регионалният министър Петя Аврамова в телевизионно интервю. Според новия законопроект за ВиК услугите, който скоро ще бъде пуснат за обществено обсъждане, цената на водата ще има две части. Постоянната ще покрива разходите на доставчиците на услугата – материали, ремонти, заплати. Тя ще се плаща и при нулева консумация. Променливата част от цената  ще зависи от количеството използвана течност. Изнасяне на водомерите на границата на собствеността на имотите, въвеждане на водни помощи за социално слабите, заради предстоящи поскъпвания и преразглеждане на ролята на Комисията за енергийно и водно регулиране, са други преложения в закона.

Въвеждането на двукомпонентна цена на водата ще стане с новия закон за ВиК услугите. До 10 дни проектът на закона за водоснабдяването и канализацията ще бъде публикуван за обществено обсъждане на сайта на МРРБ. Изнасяне на водомерите на границата на собствеността на имотите, въвеждане на водни помощи за социално слабите заради предстоящи поскъпвания и преразглеждане на ролята на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това са някои от основните моменти в закона.

Концепцията за нов закон бе готова още в средата на миналата година и в нея бе споменато въвеждане на водни помощи за социално слабите.  Най-вероятно количеството ще бъде 1,5 кубика на човек на месец. Критериите за раздаване на тези помощи ще се разработват съвместно със социалното министерство и ще се ползва готовият модел за енергийните помощи. В случая ВиК дружествата ще получават под формата на дотация редствата, необходими за компенсиране на тези количества вода за социално слаби.

В закона, както и сега, ще има горен праг за цената на водата. Той ще се изчислява така, че месечната сметка за вода на домакинство да не надвишава 2,5% от средномесечния доход – такъв, какъвто го дава Националният статистически институт за всяка област в страната за предходната година. Новият водопровод до Перник подава по 300 000 литра вода. Авариите са в амортизираната 30-40 годишна мрежа. 30 млн. лева са отпуснати за нейната рехабилитация. Предстои изпълнение на воден проект за 130 млн. лева, обясни Аврамова. Според нея язоовир „Студена“ е почти пълен, в него има 17 млн. кубика вода.

ДУМА.БГ

Твоят коментар