Петър Дънов: Грешна любов няма! Ние, хората, правим грешки, по отншение на любовта!

Има един израз: „Любовта е най-великата сила на света“. И той е абсолютно верен. Любовта е усещане, което рядко може да бъде описано в думи така, че да обхване всички нейни аспекти. Учителят Петър Дънов определя тази емоция като добродетел, като основата на живота. Основна теза на учителя е, че любовта сама по себе си не може да бъде грешна. Усещането, че нещо не е както трябва се дължи на факта, че хората правят грешки и се отнасят към любовта по грешен начин.

Петър Дънов дава пример с това, че когато обидим или наскърбим любимия човек, ние може да повлияем на съзнанието му, но не и на душата му, ако тя е погълната от любов. Любовта лекува и ни дава сили.

Любовта е силата, която ни кара да видим само доброто.

Тези думи на Петър Дънов са показателни. Често ние забравяме колко голяма сила е любовта. Често я помрачаваме с грешни действия или думи, но тя винаги ще намери начин да възтържествува. Никога не бива да забравяме това.

Твоят коментар