Павлин Павлов: Свободното договаряне на цените на тока ще създаде условия за ръст в икономиката

До 30 юни 2021 година всички стопански потребители трябва да излязат на свободния пазар, казва експертът, който е мениджър продажби в компанията „Гранд енерджи дистрибюшън“ 

-Какви са ползите за стопанските потребители при преминаването им към свободния пазар на електрическа енергия?

-Електроразпределителните дружества обслужват технически доставките, на географски принцип, в зависимост от географското местонахождение на обектите на клиентите. От април 2016 година в Закона за енергетиката беше дадена възможност на всички потребители, както домакинствата, така и фирмите, за свободен избор на доставчик на електрическа енергия. Друг е въпросът, че за битовите потребители все още има регламентирани регулирани цени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които за момента са по-изгодни за тях. С последните промени от 26.06.2020г. за стопанските потребители, считано от 1 октомври тази година няма да има вече регулирани цени, определени от КЕВР, което означава, че следва да се ориентират и да изберат доставчик на електрическа енергия на свободния пазар, който в най-пълна степен отговаря на изискванията и предпочитанията им.

 

Освен това в процеса на преговори преди сключване на самия договор, потребителите могат да изберат най-добрата оферта, която им е предложена. По този начин се постигат оптимални условия за доставка и балансиране. Най-хубавото за потребителите е, че конкуренцията между търговците на електрическа енергия и съревнованието им за привличане на по-голям брой клиенти е в интерес на стопанските потребители, защото води до понижаване на цените.

-Преминаването на свободния пазар има ли недостатъци?

-Единственият риск, който мога да посоча, е несвоевременното информиране.

Ние като търговец – доставчик на електрическа енергия стартирахме мащабна разяснителна кампания, с която се стремим достатъчно ясно и подробно да разясним какви са промените на пазара на електрическа енергия, които касаят стопанските потребители от есента и да посъветваме проактивно да потърсят и изберат своя търговец – доставчик на електрическа енергия, с който да излязат от 1 октомври на свободния пазар.

 

Другите търговци също са доста активни с разяснителните мероприятия, но разбира се винаги ще се намерят хора, до които информацията не е достигнала и които не са успели да се информират навреме, съответно възниква риск, например, да изпуснат някой срок.

В тази връзка мога да дам за пример, че навсякъде се съобщава, че от 1 октомври трябва постепенно стопанските потребители да излязат на свободния пазар на електрическа енергия, но не се споменава нещо важно, а именно че задължително условие за една фирма да се регистрира на свободния пазар на електрическа енергия от 1 октомври, е до 10 септември да е сключила договор с избрания от нея доставчик.

 

Ако това не се реализира в този срок, а по-късно, например в някои от следващите дни,фирмата ще може да излезе на свободния пазар едва от месец ноември.

-Но това не е ли след срока?

-Ето Ви пример за липсата на достатъчно достъпна, ясна и разяснителна информация, касаеща малките крайни стопански клиенти, които трябва да излязат на свободния пазар от 1 октомври.

 

Официално до 30 юни 2021 година всички стопански потребители трябва да излязат на свободния пазар. Но, който не е успял да избере търговец на електрическа енергия на свободния пазар след 1 октомври, ще плаща електрическата енергия по служебни цени, които няма да са изгодни.

 

По тази причина препоръчваме на стопанските потребители да се ориентират възможно най-бързо и да направят своя информиран избор коя фирма – търговец да изберат и да сключат договор с нея на свободния пазар възможно най бързо. Така ще спестят средства.

-Каква е процедурата по смяна на доставчика? Какво се очаква от абонатите?

-След като изберат с коя компания желаят да сключат договор, единствено е необходимо да го подпишат и да предоставят пълномощно на избрания доставчик, който ще го представлява по време на целия административен процес по регистрация и преминаване към свободния пазар.

 

Клиентът няма да има други ангажименти, тъй като всички административни дейности в т.ч. смяната на доставчика, се извършват от нас, търговците на електрическа енергия.

-А всъщност кой ще се грижи за електроразпределителната мрежа. Каква остава ролята на ЕРП-тата? Те постепенно ще изчезнат ли?

-Не. Ангажиментът за поддръжка на електроразпределителната мрежа е на ЕРП-то, тъй като тя остава негова собственост и негова отговорност е техническата поддръжка. Електроразпределителните предприятия ще продължават да отчитат електромерите, както и да се грижат за отстраняване на аварии и осъществяване на ремонти по електроразпределителната мрежа.

-На финала искам да Ви попитам до какво ще доведе либерализацията на пазара на електрическа енергия?

-Ще доведе до икономически растеж. В това съм убеден. Регулацията на цените се отразява негативно на големите предприятия, малкия и средния бизнес. Те са основните двигатели на икономически растеж в страната. Възможността за свободно договаряне на цените на електроенергията ще създаде условия за ръст в икономиката.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар