Ориентират таланти по програма от Харвард

В края на юли в Бургаския университет ще се състоят първите срещи с кандидатите търсещи своите “таланти”.  Това е и официалното начало на хардвардската програма на Балканите. Идеята на организаторите Адреане Димитрова и Атанас Михайлов е да започнат програмата с кандидат студенти и студенти, за да ги ориентират по-добре в коя сфера имат потенциал.  Ще работят и  с ученици преди да решат в какво да се профилират.  

 

Талантът е естествената способност да бъдеш добър в нещо, без да си учил за него. Според Хауърд Гарднър, професор в Харвардския университет, талантът всъщност представлява уникалната комбинация от интелигентности, които всеки човек притежава.

 

Интелигентности? – нали интелигентността е една и се измерва чрез IQ тест? Всъщност не. В продължение на няколко десетки години проф. Гарднър разработва “Теория за множеството интелигентности”, в която ясно разграничава осем вида интелигентности.

 

Според теорията, не съществува единна интелигентност, която да е в състояние да бъде измерена чрез стандартните IQ тестове. Напротив, съществуват множество интелигентности, които са независими една от друга и всеки човек притежава всички осем вида, но в различна степен.

 

Именно уникалната комбинация и степен на развитие на тези интелигентности обусловят таланта на човек. Съчетавайки теорията за множеството интелигентности, когнитивната и поведенческата психология, в партньорство с Бургаски свободен университет, екип от български професионалисти в различни области на науката, технологиите, изкуството и образованието, съчетават своите умения и познание в програма, наречена TALENTUM.

 

Програмата предоставя възможност да откриете своя талант в курс, състоящ се от поредица активности под формата на игри, базирани на дългогодишен проект на Харвард. Игрите са модифицирани така, че да бъдат съобразени с българските социокултурни особености и начин на мислене. Многобройните практически дейности по време на курса, позволяват обективно да се разбере в какво човек е най-добър, какво умее, в какво се отличава и кои са слабите му страни.

 

По време на курса на всеки участник се изготвя интелектуален профил, съдържащ неговата уникална комбинация от интелигентности или накратко талант. Възоснова на този профил участниците получават насоки за подходящ тип образование, съвети за професионално ориентиране и кариерно развитие, съобразени с нуждите на XXI век.

 

Курсът е разработен в три възрастови групи, като дава възможност на всеки над 12 годишна възраст да открие своя истински потенциал и стартира това лято в гр. Бургас. Повече информация може да откриете на: http://talentum.bg

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар