Оперативните програми в следващия програмен период ще са с 4,6 млрд. евро по-малко

Общият ресурс по оперативните програми в следващия програмен период ще е с 4,6 млрд. евро по-малко от предварително обявеното. Новината е добра за националния бюджет, защото намалението идва от по-нисък дял на националното съфинансиране. Намаленият ресурс обаче означава и стесняване на възможностите за финансиране на проекти. 

 

Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане втори вариант на проектоспоразумението с Европейската комисия за следващия програмен период 20121-2027 г. Актуализираното споразумение отчита последните договорки, постигнати на европейско ниво за планирането на новата бюджетна рамка, като в частта оперативни програми числата се стичат за относително стабилни. Извън тях тежки преговори текат по новия инструмент на ЕС за възстановяване от кризата, по който България очаква 7,7 млрд. евро безвъзмездно и възможност за други 4,5 млрд. евро заеми.

 

В първоначалният вариант на проектоспоразумението с ЕК общият ресурс за финансиране на оперативните програми (без тази за морско дело и рибарство, при която промяна няма) възлизаще на 13,5 млрд. евро. – от които 4 млрд. евро национално съфинансиране.

 

В преработеното споразумение общият ресурс е намален на 11,3 млрд. евро, като националното съфинансиране вече е 1,7 млрд. евро. От числата става ясно, че основната причина за чувствителното намаление е по-ниската ставка за задължително национално съфинансиране. За новия програмен период Европейската комисия настояваше съфинансирането по линия на националния бюджег за по-слабо развитите региони да се увеличи от 15 на 30 % – промяна, срещу която имаше сериозна съпротива от страните-членки с по-бедни региони.

 

Сега ставката е ревизирана и съфинансирането остава на нивото на миналия програмен период – от 15%, обясниха за „Сега“ от екипа на вицепремиера Томислав Дончев. 

 

В новото проектоспоразумение е променен и общия брой на оперативните програми. Правителството реши да отдели науката в отделна оперативна програма заедно с иновациите и дигитализацията, като новата програма ще се управлява от Министерския съвет. Досега науката бе под шапката на МОН. Заради пренасочване на средства това доведе до размествания в три програми – образование, конкурентоспособност и електронно управление, която ще бъде сведена само до програма за техническа помощ. 

 

ОБЩИ БЮДЖЕТИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ*

Развитие на регионите        1,834 млрд. евро

Конкурентоспособност и иновации в предприятията    1, 555 млрд. евро
Околна среда    1,832 млрд. евро

Транспортна свързаност    1,902 млрд. евро

Научни изследвания, иновации и дигитализация    1,042 млрд. евро
Образование    905 млн. евро

Развитие на човешките ресурси    1, 919 млрд. евро

 

Храни    220,6 млн. 

Техническа помощ    121,7 млн. 

 

ОБЩО    11,3 млрд. 

 

Морско дело, рибарство и аквакултури    106,2 млн. 
* с включено национално съфинансиране в намален размер от 15% 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар