Новият член на Висшия съдебен съвет Евгени Иванов встъпи в длъжност

Новият член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Евгени Иванов официално встъпи в длъжност, съобщиха от кадровия орган, цитирани от „Правен свят“.

Той бе избран от проведеното на 19 и 26 септември 2020 г. Общо събрание на прокурорите за член на Висшия съдебен съвет с подкрепата на 841 магистрати, при общо 1531 имащи право да гласуват.

Евгени Иванов има над 20-годишен професионален стаж изцяло в органите на съдебната власт. Заемал е последователно длъжностите военен следовател, прокурор и заместник-административен ръководител във Военно-окръжна прокуратура – София и прокурор във Военно-апелативна прокуратура. Трети мандат е председател на Асоциацията на прокурорите в Република България, а от началото на 2020 г. е съпредседател на Съвета за партньорство към ВСС.

Евгени Иванов е избран за член на Висшия съдебен съвет, след като с решение на Прокурорската колегия на ВСС, Даниела Машева бе възстановена на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и зае поста „заместник на главния прокурор“.

Междувременно, в длъжност „главен секретар“ на ВСС встъпи и Тихомир Димитров, който бе назначен с решение на Пленума на ВСС от 24 септември 2020 г. Той има над 20 години професионален опит в областта на правото и държавното управление, като повече от 10 години е заемал висши длъжности в държавната администрация. Бил е главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на инвестиционното проектиране и в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.

Главният секретар на Висшия съдебен съвет осъществява административното ръководство на администрацията, подготовката на заседанията на Пленума на ВСС и Колегиите, и изпълнението на техните актове. Като работодател на служителите от администрацията, ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на ВСС.

При осъществяване на своите функции главният секретар може да изисква от органите на съдебната власт, от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, както и от други органи и организации информация и материали, необходими за осъществяване на правомощията на ВСС. Той участва в срещи и комисии с представители на други органи или организации, както и осъществява контакти с представители на органите на съдебната власт, законодателната власт, централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, международни органи и организации, както и с граждани.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар