Николай Павлов: По-високата цена на природния газ е заради скока на европейските пазари

От днес природният газ трябва да поскъпне с 20 на сто, вместо очакваните 15 процента. Причината – драстичният скок на европейските борси.

При тези нива, ако „Булгаргаз не беше предоговорил с „Газпром“ начина на ценообразуване, сега поскъпването щеше да бъде вместо 20 – 60 на сто, пресметнаха от газовата ни компания.

„Булгаргаз“ внесе предложение за утвърждаване на цената на природния газ за месец септември в размер на 22,46 лв., което представлява увеличение с 20,30 на сто спрямо месец август“, заяви в интервю пред репортера на БНР Юлияна Корнажева изпълнителният директор на газовата компания Николай Павлов.

– На какво се дължи това увеличение? Предварително се очакваше скокът да бъде 15 на сто.

– Да, така беше, но към дата 11 август. Причината за по-високата цена на природен газ за месец септември се дължи на значителното повишение на цените на европейските газови пазари с над 51%. Тази пролет бяха отчетени рекордно ниски ценови нива, както на природния газ на европейските борси, така и рекордно ниски цени на петролните продукти. Като основна причина за безпрецедентен спад на цените е спадът в потреблението в резултат на пандемията с Covid-19. „Булгаргаз“ предоговори начина на ценообразуване, като компонентът, който участва във формулата, преобладаващият компонент, отразява развитието на европейските газови пазари. И всичките тези ползи от ниските ценови нива на борсите бяха прехвърлени към крайния потребител на природен газ.

– В момента обаче дали почти половината от това намаление, което постигнахте с „Газпром“, не беше изядено, заради този скок? И дали, ако беше останал старият начин на ценообразуване на газа, резултатът щеше да бъде по-различен?

– Резултатът със сигурност щеше да бъде много по-лош. Ние правим анализи и реално за третото тримесечие на тази година цената на природния газ би била над 32 лв за мегаватчас. Като отчетем цената за юли, август и предложената за утвърждаване от КЕВР цена, средната цена, която се получава за това тримесечие е 20,08 – виждате каква е разликата, над 60%. Искам да отбележа, че покачването на цените на газа на европейските пазари показва, че потреблението започва да се възстановява и съответно, икономиките в Европа.

– Това означава ли, че още повече влизайки в зимния сезон, това, което ни очаква, са по-високи цени на газа?

– В зависимост от това, какво ще бъде търсенето, колкото по-голямо е то, толкова по-високи цени, цените ще растат нагоре. Идеята е ние като компания да предлагаме цени на природния газ, които следват развитието на европейските газови пазари.

– Дали обаче тези прогнози, които направи КЕВР, са съотносими към тези тенденции, които наблюдаваме в момента?

– Един бърз преглед на решението на КЕВР показва, че за третото тримесечие на 2019 г. те са заложили като цена на природния газ при образуването на топлинната енергия в размер на 23,07 лева за мегаватчас. Както казах, нашата средна цена за третото тримесечие е 20,08 лева, която е по-ниска с близо 13%.

– Да, но вашите цени се определят абсолютно всеки месец, а тези на топлофикациите, те са най-големият ви потребител, те вече няма да бъдат променяни евентуално до следващото лято. Може ли да дойде един момент, в който тези дружества да не могат да си плащат газа?

– Цената остава значително по-ниска от прогнозите на КЕВР, които се базират на прогнозите на газовите борсови индекси, а колкото до топлинната енергия , увлечението беше направено авансово от 1 юли, отчитайки именно прогнозите на тези борсови индекси. „Булгаргаз“ не счита, че ще има такова увеличение, което да наложи преразглеждане на решението на КЕВР.

– Какви са задълженията към сегашния момент на топлофикационните дружества?

– Задължението на „Топлофикация“-София специално е близо 120 милиона лева. От всички останали топлофикации единствено „Топлофикация“ – Плевен има задължения, но те са разсрочени – близо 8,5 милиона лева, като те са обезпечени по съответния ред и там нямаме притеснение.

– Т.е., основно остава проблемът с „Топлофикация“-София. Тези 120 милиона се очакваше да бъдат изчистени още преди месец, защо това не става?

– Очакваме до края на месец септември да бъдат погасени в пълен размер. Колегите от топлофикационното дружество, ръководството, правят всичко възможно, за да погасят целия размер до края на месец септември.

– Да, но резултатът е, че остават милиони, които са им задължения.

– Да, така е, но както двете дружества, така и техните принципали, търсят вариант за погасяване на пълния размер на задължението.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар