Намаляла е печалбата в банковата система през май

С 37,5 % е намаляла печалбата в банковата система през май спрямо същия месец на 2019 година, сочат данните на БНБ.

476 милиона лева е печалбата в банковата система до края на петия месец на годината.

През май вече ясно се усеща отражението върху икономиката и банковия сектор от кризата с Covid-19. Например разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 260 млн. лв. Практически това е повишение със 100% спрямо отчетените 130 млн. лв. към края на май 2019 г.

Намаляват кредитите и депозитите в системата. Ликвидната позиция на банките остава много добра. Системата е стабилна, но понася щети заради кризата с пандемията.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар