Мощни кратки молитви за всеки ден от седмицата до ангелите-пазители, предпазват семейството

Понеделник

Ангеле пазител, покровител, спаси ме от страховете, свързани с работната седмица. Дай ми  сила, за да преодолея трудностите,  посочи пътя, водещ до растеж и просперитет.

Вторник

Ангеле, пазител на душата, благослови ме за насъщните и домашни дела.

Дай ми повече енергия, за да мога да се погрижа не само за себе си, а за моите близки.

Сряда

Ангеле, имам нужда от твоите съвети. Изпрати ми промисъл и провидение, за да разгранича истината от лъжата, добро от злото и да не излизам от правилния път.

Четвъртък

Призовавам те за помощ, надявам се в силата ти. Пази ме от нечестивия и лошо влияние. Спаси ме от разрушително зло и зли очи, от глупаци и врагове.

Петък

Призовавам ангела си да защитава къщата от крадци, пожари, природни бедствия. От бедност и тъга, мъка и самота, от гости с тъжни новини.

Събота

Ангеле мой, спаси ме от негативни мисли, черни души, от лоши думи, спаси ме от лични отмъщения, ревност и завист. Научи ми чувството за мярка и дай ми състояние на душевен покой.

 

Неделя

Ангела свой призовавам в неделя , поверявам му живота си. Помогни ми да намеря пътя си, да го очистя от мръсотия, не ме оставяй да се загубя в дълго пътуване.

[молитва на благодарност към ангела] © Депозит Снимки

Силната молитва към ангела помага да се отвори душата и да се остави в нейната благост и благодат . Бъдете искрени и безкористни във вашите обръщения и скоро ще започнете да забелязвяте знаците на покровителя , че диалогът е установен. Молете се на ангела-пазител всеки ден е хубаво, за да ви пази.

Твоят коментар