Инж. Севдалин Желев: Непрекъснато инвестираме в опазване на околната среда

Следващата година очакваме да започнат работа новите ни газови производствени мощности. Това са огромни машини – когенератори, които се задвижват със „синьото гориво“, съобщи директорът на „Топлофикация – Русе“ инж. Севдалин Желев

– Инж. Желев, към какво е насочена инвестиционната политика на „Топлофикация – Русе“ през последните години?

– Ние постоянно инвестираме в развитието и модернизацията на предприятието и в повишаването квалификацията на работещите при нас, затова успяваме да предлагаме екологична и сигурна енергия за абонатите си. Влагаме сериозни финансови средства в поддържането и модернизацията на нашите съоръжения и закупуваме нови, за да отговаряме на динамичните промени в сектора ни. Същевременно въвеждаме иновации в производството, за да предложим услуги от най-високо качество, съобразени с нуждите на потребителите. Черпим добри практики от другите европейски страни, насочени към опазването на околната среда

– Кои са най-новите високотехнологични подобрения в дружеството?

– Екологичната политика винаги е била важен наш приоритет. Усилията ни са насочени не само към гарантиране на екологичната устойчивост на производството, но и към изпълнението на нови проекти за мониторинг и устойчиво управление на околната среда.
Следващата година очакваме да започнат работа новите ни газови производствени мощности. Това са огромни машини – когенератори, които се задвижват със „синьото гориво“. Нашата цел е да гарантираме опазването на околната среда при производството на енергия и с това да подобрим качеството на живот на хората в Русе. Важното е всички да знаят, че благодарение на мащабната модернизация на производството, нашето дружество няма отклонения по нито един аспект от опазването на околната среда. Постигнатото до тук е резултат от много, много труд, отдаденост в работата и задружни усилия.

– Какви са екологичните ползи от реализацията на проекта?

– Благодарение на инвестициите ни в посока на устойчиво развитие, очакваме сериозно да допринесем към изпълнение на политиката на Община Русе за опазване на околната среда и подобряване качеството на въздуха в града. Ние сме предприели важни стъпки за разнообразяване на горивата, които използваме за производството на електрическа и топлинна енергия. Ще продължим да влагаме средства в развитието на нашата дейност и ще насочваме все повече усилия в опазването на околната среда, като въвеждаме проекти за устойчиво производство.

– Какви са вашите прогнози и краткосрочни очаквания за развитието на енергийния сектор?

– Предстоят големи промени в нашия отрасъл не само у нас, но и във всички европейски страни, които са пряко зависими от производството на енергия от въглищата. Те ще бъдат насочени към предприемане на по-бързи стъпки за трансформация на енергетиката на отделните страни в съответствие с ангажиментите на Европа за намаляване на вредните емисии.
Неминуемо това ще доведе и до промени в т. нар „Интегриран план в областта на енергетиката и околната среда 2021 -2030 година“, който се изготвя от българската държава. Този документ е от изключително значение, защото начертава и ще определя общата посока за развитие на българската енергетика в следващото десетилетие. „Топлофикация – Русе“ е само част от един много важен сектор, който започва своята трансформация, за да живеем всички в една по-добра и чиста околна среда.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар