Инж. Павлин Костов: Инвестирането в екология е основен приоритет за нас

– Инж. Костов, какви цели и задачи си поставяте в началото на 2021 г? 

– Изминалата година бе доста трудна за всички нас. Заради пандемията от коронавирус редица сектори бяха засегнати, в това число и енергетиката. За едни загубите бяха катастрофални, за други по-малки, но никой не остана незасегнат. Разпространението на COVID 19 се отрази сериозно върху енергийния пазар на Европа и това не подмина и българския. Благодарение на предприетите от здравните власти и предприятията бързи мерки за ограничаване на вируса, бе гарантирано продължаването на нормалния начин на работа в сектора. В тези тежки за всички нас времена, за пореден път се доказа огромното значение на българската енергетика за нормалното функциониране на нашата икономика, особено в кризисни ситуации.

Искам да благодаря на българските енергетици, че с чест се справиха с осигуряването на светлина и топлина за всеки в тази извънредна обстановка.

Разбира се, най-много дължим на българските лекари, които понесоха основната тежест в борбата с пандемията, а десетки от тях загубиха и най-ценното -живота си, за да спасят нас.

Относно целите и задачите, които си поставяме в началото на годината, те са свързани с продължаване на производството на екоенергия и присъединяване на още нови абонати към централното отопление. Чака ни много работа, за да успеем да реализираме инвестицията за преминаване изцяло на природен газ. Нашата основна мисия е да намалим до минимум вредните емисии, които се отделят при производството на енергия. От години работим в тази посока и вече трудът ни дава положителен резултат.Полагаме непрекъснати грижи за развитието на висока екологична култура, защото осъзнаваме личната си отговорност и съпричастността към опазване на околната среда. В “Топлофикация – Сливен” извършваме ефективен мониторинг от дейността ни и прилагаме превантивен подход за опазване на въздуха и водите. Уверявам Ви, че използваме най-добрия европейски опит за постигане на хармония и баланс между производството на енергия и грижата за природата.

– Докъде върви реализирането на проекта за преминаване на природен газ?
– В момента подготвяме проекта за преминаване на централата от въглищни на газовите мощности, но пътят е дълъг, сложен и изисква време. Преустройството на съоръженията към работа на природен газ е доста скъп и трудоемък процес. Това обаче не ни плаши. Всички заедно сме се съсредоточили в тази посока на действие, защото това е бъдещето на нашето предприятие.

– Какви инвестиции са нужни, за да се подобри енергийната ефективност и екологичното производство. Каква част от тях можем да очакваме в близко бъдеще?
– В енергийния сектор са направени и ще продължават да се правят големи инвестиции за устойчиво развитие, включително за повишаване на енергийната ефективност. Предвид „зелената политика“, която е на дневен ред в Европа и у нас, преминаването към екопроизводство на енергия, намаляване на енергийни разходи и пестенето на ресурс е важен елемент за запазване на нашата енергийна конкурентоспособност. В процеса на преход към нисковъглеродна икономика се работи усилено за намаляване на въглеродния отпечатък. Целта е ясна, необходими са сигурни доставки на чиста енергия, без вредни емисии и на достъпни цени.

Както вече Ви казах, специално за топлоцентралите, произвеждащи енергия от въглища, каквато е и „Топлофикация – Сливен“, най-реалистичната задача е постепенната промяна на горивната база, като заменяме въглищата с природен газ. На този етап това е преходното гориво по пътя към нисковъглеродна икономика, за да изпълними изискванията на Европейския съюз. Ние искаме да инвестираме в нови съоръжения, с които да осъществим трансформация към още по-чисто производство. Прилагаме добрите примери от Европа и следим всички тенденции в нашата област.

– Кои Ваши отличителни качества са в основата за увеличение на абонатите Ви през последните години?
– Ние винаги сме се отнасяли професионално към всеки наш настоящ и бъдещ абонат. Потребителите ни знаят, че по всяко време могат да се обърнат към нас и ще получат бърза и точна информация за всичко, свързано с дейността ни. Никога не сме подхождали с предубеждението, че едни клиенти са големи, а други – малки. Целият екип има равностойно професионално отношение и градим непрекъснато взаимното доверие между нас и клиентите ни. Постоянно оптимизираме дейността и услугите си, за да получават абонатите ни качествено топлоподаване за своите домове.

– „Топлофикация – Сливен“ е на 50 години. Ще Ви задам малко необичаен въпрос – на какво ще заложите в стратегията си за развитие в следващите 500 години?
– На такъв въпрос и аз ще си позволя да отговоря по-нестандартно. Бих искал след 50 години, нашите деца и внуци да живеят в една изключително силно развита и просперираща страна. Технологиите в енергетика се развивават с изключителна скорост, не знам какви ще бъдат след 50 години, но знам едно, нужда от енергия ще има винаги.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар