Заради нарушения 253 къщи за гости ще връщат общо 46,4 млн. лв.

Държавен фонд „Земеделие“ откри нарушения при 253 къщи за гости.

 

Започнатите производства са за общо 46,4 млн. лв.

От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв. Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лв.

Едва на 23 от проектите не е наложена никаква санкция.

От ДФЗ съобщават, че от проверените през юни 288 проекта за къщи за гости по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. към момента са обработени резултатите за 276 от тях.

 

Санкциите, които ДФ „Земеделие“ налага, са в резултат на събраната информация по време на проверките от страна на ДФ „Земеделие“ и са в съответствие с „Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от ЗПЗП по мерките на ПРСР 2007-2013г.“

 

Най-честите констатирани нарушения при проектите за къщи за гости са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план – неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия за получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар