Екатерина Захариева: Няма новина от ЕК за наблюдението върху България

Няма промяна в позицията на Европейската комисия по отношение на изпълнението от страна на България на всички нейни ангажименти в контекста на МСО.“

Този коментар публикува в служебния си профил във „Фейсбук“
външният министър Екатерина Захариева по повод съобщенията от сряда от Брюксел, че продължава действието на т.нар. механизъм за мониторинг на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.

В обясненията и уточненията на външни министър не се съдържа категорично изявление, че този мониторинг вече не действа.

Тя припомня позицията и оценката на комисията „Юнкер“ и говори за бъдещия механизъм.

Външният министър обяснява в поста си и спецификата на Европейският семестър (цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС)

Екатерина Захариева като вицепремиер по съдебната реформа оглави създадения миналата година с решение на Министерския съвет български Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт. Една от целите му е изграждане на механизъм за национален мониторинг.

Ето пълния текст на Екатерина Захариева, в който тя нарича позицията на Европейската комисия „новина“ в кавички, т.е. явно иска да каже, че не е такава:

„Винаги реагирам с радост, когато европейски теми намират място в българските медии. Тази вечер обаче трябва да отбележа, че понякога интерпретациите на новините от Брюксел не отговарят на нивото на разбиране за ЕС, до което би трябвало да сме достигнали след 13 години членство.

Ето някои уточнения по една „новина“:

1. Европейският семестър, Механизмът за сътрудничество и оценка и бъдещият Механизъм за върховенство на закона са три различни инструмента. Европейският семестър е цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. Той е част от рамката на Европейския съюз за икономическото управление.

2. По отношение на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) на 22 октомври 2019 година Европейската комисия прие последния си доклад за стъпките, предприети от България в изпълнение на поетите от нея ангажименти в областта на съдебната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. В него се казва, че напредъкът на България по линия на МСО е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС. Констатациите в 18-ия доклад по Механизма за сътрудничество и оценка сочат, че България е изпълнила всички препоръки на Европейската комисия и затова тя препоръчва това да е последният доклад.Тогава председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер каза: „В изпълнение на препоръките на Комисията през последните години България постигна впечатляващ напредък. Предизвикателствата остават, осъществяването на необходимите реформи трябва да продължи, но напредъкът в България вече е достатъчен, за да се отиде отвъд МСО и вече да се приложат новите инструменти за наблюдение както на национално, така и на ЕС равнище“.

3. Бъдещият Механизъм за върховенство на закона ще следи борбата с корупцията, свободата на медиите и съдебните системи във всички държави членки. Той все още предстои да бъде създаден въз основа на нова идея на ЕК, работата по която все още продължава в Съвета на ЕС.

4. В обобщение: Няма промяна в позицията на Европейската комисия по отношение на изпълнението от страна на България на всички нейни ангажименти в контекста на МСО.“

В съобщението на Европейската комисия от 20 май се казва следното:

„Комисията следи напредъка на България в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП). 
В последния доклад по МСП от октомври 2019 г. се отбелязва, че постигнатият от България напредък е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС.“

 

След изброяване на проблеми, по които още няма стабилни резултати – например няма окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта – текстът завършва с думите: „Тези въпроси са предмет на мониторинг по механизма за сътрудничество и проверка. В рамките на този механизъм Комисията продължава да наблюдава съдебната реформа и борбата с корупцията в България.“

През октомври 2019 комисията „Юнкер“ препоръча докладът зя България да е последният по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), който Захариева днес нарича „механизъм за сътрудничество и оценка“. Европейската комисия поиска мнение от Европейския парламент и Съвета на ЕС, но техните позиции са само с консултативна роля и единствено комисията решава дали и кога да прекрати механизма, действащ вече над 13 години.

Евродепутатите препоръчаха въпреки критиките към България механизмът да отпадне и да бъде заменен с нов, действащ за всички страни членки механизъм за оценка върховенството на закона. Такъв обаче все още се обсъжда и може би през септември ще има повече яснота какво ще представлява.

Европейската комисия не е съобщавала изрично, че Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) вече не съществува. Препоръката на Жан-Клод Юнкер е за това да не се изготвят повече доклади за напредъка, а не за спиране изобщо на МСП.

В съобщението от сряда (20 май) Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен казва само, че продължава в рамките на този механизъм да следи, т.е. да събира информация и да води диалог с българските власти, но не става дума дали резултатите ще бъдат обобщавани в някакъв вид.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар