Доброволната казарма: Да си военен е чест и гордост, да носиш пагон е висша отговорност.

Приключилата парламентарна сесия даде старт на една идея с многогодишна давност. превърнала се в кауза за военния министър и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. Въпреки съпротивата на определени кръгове в общществото парламентът рещи: доброволната казарма е факт. Всеки българин до 40 години ще може да служи в резерва

Целта на промените, внесени от Министерския съвет по предложение на военния министър Красимир Каракачанов, е да се преодолее некомплектът в армията. Към момента свободните места за военни са над 5 000.

Историята на 30-годишния ни преход показва, че българските мъже, които са преминали подготовка, стават все по-малко. „Една хубава, добре обмислена кампания, би допринесла и би убедила тези наши млади съграждани да опитат“, смята ген. Шивиков, бивш ръководител на 61-Стрямска бригада и контингента в Афганистан.

 

Доброволната военна служба е нужна за българската армия. Тя е път към връщане на достойнството на българския военнослужещ!  С нея ще се увеличи броя на подготвените български граждани за защита на Отечеството. Това е конституционен дълг на всеки български гражданин и за нас е първа стъпка към връщането на наборната военна служба, заяви военния министър“, когато мотивира предложението си.

Срочната служба ще се осъществява два пъти в годината, като през шестмесечна подготовка ще преминават по 300 души. Резервистите ще получават възнаграждение около 1000 лева, здравно и социално осигуряване, както и ще имат право на осем дни платен отпуск. Според разчетите разходите на година ще бъдат над 8.3 млн. лв.

През първите три месеца от службата ще има начална и специализирана подготовка, а във вторите – изпълнение на задачи във военните формирования. При привеждане на въоръжените сили или на част от тях в по-висока степен на бойна и оперативна готовност от резервистите ще се изисква активна служба.
Доброволните военни ще усетят духа на Българската армия и ще придобият много добри умения. Освен че ще изучат оръжието, ще тестват своята физика и психика при нестандартни условия.

Гражданите, преминали доброволната служба, ще имат предимство при кандидатстване в държавната администрация, в т.ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност.

В „часа на класа” военнослужещи ще обучават учениците в умения, свързани със защита на родината, и действия за оцеляване в кризи от военен характер. Дава се възможност на студентите на възраст до 40 години да могат да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на квалификация „офицер от резерва“, ако отговарят на определени изисквания.

Отколе е известно, че армията учи на дисциплина, ред, самоуважение, колегиалност, мъжественост. Армията прави мъжете мъже, казват бойци, за които военната служба се е превърнала в житейска съдба. Да си военен е чест и гордост, да носиш пагон е висша отговорност. И това го доказват мъжете и жените на честта в Българската армия. За тях остава и удовлетворението, че помагат на хората.

Към донаборната служба обаче има и много критики: това е отживелица; не се връзва с демократичните принципи; има ли смисъл държавата да инвестирра в подготовката на хора, които след половин година ще са извън армията, вместо да бъдат насочени към професионалната армиия, на коята разчитаме за отбраната и сигурността на страната, чуваме от противниците.

Къде в Европа има донаборници, питат противниците на идеята.

 

Истината е, че дебатът по този тема върви във всички европейски даржави и на много места той вече е решен

 
От 27 държави-членки на Европейския съюз,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАЗАРМА има в седем страни: Австрия, Дания, Кипър, Естония, Гърция, Литва, Швеция, в които задължителната казарма.никога не е премахвана.
В две държави службата е върната, след като е била премахната – във Финландия и Литва. И в двете държави – с довода, че има повишена заплаха заради агресията на Русия.

Австрия
Задължителна военна служба – наборна – 6 месеца и алтернативна за мъже между 17 и 51 годишна възраст. Въпросът да се запази наборната военна служба е решен на референдум през 2013 година, като избирателите решават (60% от гласовете) задължителната военна служба да военна служба да остане.

Гърция
Всеки гражданин от мъжки пол на възраст от 19-45 години подлежи на задължителна военна служба. Продължителността е девет месеца в Сухопътните войски и 12 месеца във военновъздушните и военноморските сили на страната.

Дания
В Дания има смесена система – наборна и доброволна военна служба. Нуждите на армията се запълват изцяло от доброволци Наборната е задължителна за мъжете от 18 до 30 години. Срокът е от 4 до 14 месеца в зависимост от специалността и вида сили. Всеки доброволно постъпил войник има право да премине обучение по специалност в структурите на МО или Агенцията за реакции при извънредни ситуации. Получените удостоверения за завършен курс се признават в последствие и от частните фирми. Свободните места за доброволната служба се разпределят на лотариен принцип поради големия брой кандидати. Това става по време на ежегодния Датски ден на отбраната.

Литва
След влизането в НАТО, задължителната военна служба е отменена, но през 2015 година е възстановена от Държавния съвет по отбрана. На задължителна военна служба подлежат всички психически и физически здрави мъже на възраст между 18 и 23 години. Висшистите трябва да отбият службата си до 38 годишна възраст. За отслужилите има редица социални и материални придобивки

Естония
На задължителна наборна военна служба подлежат мъже на възраст от 18 до 27 години. Жени могат да служат на доброволен принцип. В зависимост от длъжностите служат между 8 и 11 месеца.

 

Швеция 
През юли 2010 година с решение на парламента задължителната военна служба е отменена. Тя бе възстановена през 2017 година в резултат на значителен обществен интерес. Срокът е между 9 и 12 месеца. Призовават се само част от донаборниците – през 2018 година 4000 от 13 000 годни за служба, през 2019 – 5000. ВС на Швеция се комплектуват основно с военнослужещи на доброволна военна служба. 

СМЕСЕНА КАЗАРМА

Финландия
Комплектуването се извършва на смесен принцип – всеобща военна повинност (задължителна) и по договор (доброволна).

Германия 

От март 2011 личният състав се набира изцяло на доброволен принцип. Наборната военна служба е ВРЕМЕННО отменена със закон от юни 2011 година. В националното законодателство обаче остават нормите, регламентиращи нейното възстановяване при възникване на необходимост от обща военна повинност. От 2017 година в публичното пространство се обсъжда въпросът за възстановяване на наборната военна службa.

Дискусията е породена от липсата на болногледачи и санитари в болничните заведения, по този начин се използват много служители за алтернативна военна служба. През юли тази година Федералното министерство на отбраната е стартирало инициатива „Твоята година за Германия“, която лансира 12 месечна доброволна военна служба. Предвижда се от април 2021 да бъдат разкрити 1000 военни длъжности, като всеки постъпил ще премине основно военно обучение.

Норвегия
Смесен принцип – наборен и доброволен. На задължителна военна служба подлежат мъже и жени от 19 до 44 години. Това важи и за лицата с двойно гражданство. Срокът е 12 месеца, но може да достигне и 19 в зависимост от специалността на военнослужещия.
Доброволната служба е със срок от 6 месеца, може да се отбива в Националната гвардия или в Силите за вътрешна отбрана. След приключване на задължителната служба гражданите преминават в резерва.
През 2014 година Норвегия приема закон, с който стана първата страна в НАТо, която въвежда задължителна наборна военна служба за жени.
По професионален договор военната служба продължава от три до девет години и в трите вида въоръжени сили.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВОЕННА СЛУЖБА В СТРАНИТЕ ИЗВЪН ЕС

Русия
Задължителна военна служба – 12 месеца, мъже между 18 и 27 години. При желание наборните военнослужещи могат да преминат на служба по договор за 2 или 3 години. През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на постъпилите по набор служба и увеличение на тези по договор. Съществува система за военна подготовка на студентите. По време на редовното им семестриално обучение. По този начин могат да се освободят от военна повинност. След обучението трябва да преминат задължителен полеви лагер-сбор.

Украйна
Задължителна военна служба за мъже между 20 и 27 годишна възраст. За висшисти 12 месеца, за всички останали 18 месеца.
Азербайджан
Всеобща военна повинност – 18 месеца за всички, за висшисти 12 месеца. Има възможност и за професионална военна служба със срок на договор от 3 или 5 години.

Армения
Задължителна военна служба за мъже от 18 до 27 години. Продължителността е 24 месеца. Договорът за кадрова военна служба се сключва за срок от 3-5 години.
Грузия
12 месечна задължителна военна служба за мъже между 18 и 27 годишна възсраст. Договорът за кадрова военна служба е 3 години.

Турция
Смесен принцип – задължителна наборна служба и професионална. Наборната е от 20 до 41 години. Задължителната служба е 6 месеца, като отбилите я имат право да по собствено желание да останат още 6 месеца срещу заплащане и 12 месечна свръхсрочна служба на запасни офицери и сержанти. Подлежащите на задължителна военна служба имат право да се освободят срещу определена сума, към 2020 година тя е 5500 евро.

 

Доброволната казарми е въпрос на избор. Задължителната служба е друго. Вече има възможност и в България всички желаещи да могат да пробват и да видят дали това съотвества на техните очаквания и виждания. Но безспорно това е мястото, където понятията: дълг, чест и  Родина се изпълват със съдържание. А от това има нужда всяка нация, която отстоява своя суверенитет. 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар