ВСС реши: Работата в съдилищата ще е по преценка на председателите им

Работата в съдилищата в България във връзка с разпространяващата се зараза от COVID-19 ще се реализира след преценка на съответния административен ръководите. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), предаде „Правен свят“.

Конкретните мерки, които кадровиците взеха, при условие, че промените в Закона за мерките и действията в извънредно положение, приети от депутатите миналата седмица, все още не са официално в сила, са следните:

Указва на административните ръководители да изготвят графиците съгласно броя на заболелите, на ротационен принцип. При изготвяне на графиците да се преценява възможността за разглеждане на всички дела, съобразно броя на заболелите съдии и служители.

Работата трябва да се осъществява при условията на не повече от двама души в кабинет и при спазване на необходимата дистанция и дезинфекция. Съдиите и служителите, които не са дежурни по график, да бъдат на линия, за да се явят на работа, ако това се наложи.

При необходимост и въз основа на обективни данни за увеличение на заразените в район или орган на съдебната власт, председателят може да вземе решение за отсрочване на дела, да не се провеждат открити заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер за определен от него разумен срок.

Заповедите на председателите трябва да се публикуват незабавно на сайта на съответния орган и да се изпращат за публикуване в сайта на ВСС.

Когато промените в Закона за мерките и действията в извънредно положение, с които бе уредено, че председателите ще могат да отсрочват дела, но за не повече от 14 дни, бъдат публикувани в „Държавен вестник, Колегията ще уточни този срок изрично.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар