Българската икономика се свива с 5,2% през третото тримесечие

Както се очакваше, пандемията продължава да оставя трайни следи върху икономическите показатели на България, но въпреки това страната остава сравнително пощадена.

Най-важният индикатор – за брутния вътрешен продукт (БВП), отчита спад от 5,2 на сто през третото тримесечие на годишна база според сезонно изгладените данни, публикувани от НСИ. Това е втори пореден тримесечен спад, след като причинената от коронавируса криза удари икономиката.

На тримесечна база БВП на страната нарасна с 4,3%, като се възстанови от рекордното свиване с 10,1% през предходния период.

Крайното потребление регистрира положителен икономически ръст от 9,3%, докато бруто образуването на основен капитал отчита спад от 5,7% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.

Износът на стоки и услуги намалява с 22,3%, а вносът на стоки и услуги – с 3,4%.

Статистиката отчита, че през третото тримесечие БВП в номинално изражение достига 31,216 млрд. лева. Реализираната добавена стойност в българската икономика е 27,020 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77,6%), което възлиза на 24,218 млрд. лева. През третото тримесечие бруто капиталообразуването е 6,220 млрд. лева и заема 19,9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

БВП по тримесечия за периода 2005 – 2020 г. по средногодишни цени на 2015 г.

Преди няколко дни стана ясно, че според есенната макроикономическа прогноза на Европейската комисия растежът на БВП в България ще бъде едва 2,6% през 2021 г., докато преди четири месеца се залагаше на 5,3%. Оценката за тази година също е ревизирана – от 7,1% спад на икономиката в лятната прогноза на 5,1% – в унисон с променените нагласи и на други международни и местни институции.

По този начин България се нарежда сред страните със сравнително слаб пряк удар от кризата, но и най-бавно възстановяване след това.

Също преди дни стана ясно, че Международният валутен фонд (МВФ) може да понижи своята прогноза за икономическия растеж на България. Причината е рязкото нарастване на случаите на COVID-19 в страната през последните седмици. Ръководителят на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) у нас Джейу Лий отказа да даде конкретни цифри с мотива, че се очакват данните за икономиката на България за третото тримесечие.

„Предвид нарастването на случаите по време на втората вълна, ние прогнозираме българската икономика да се свие малко повече, отколкото сме предполагали в прогнозата от октомври“, каза Лий, но добави, че не се очаква твърде рязко повишение на безработицата, главно благодарение на силната държавна подкрепа към бизнеса. През октомври от МВФ прогнозираха безработицата в края на тази година да достигне 5,6%.


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар