“Булгаргаз” определи прогнозна цена от 25,07 лв./MWh на природния газ за януари 2021 г.

“Булгаргаз” определи прогнозна цена от 25,07 лв./MWh на природния газ за януари 2021 г. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени, следва да го оповести в средствата за масова информация.

“Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м. януари 2021 г., образувана в съответствие с чл.17 на Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 25,07 лв./MWh. Това не включва цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

 

След като подадат прогнозната цена в енергийния регулатор се очаква решението на КЕВР.

Припомняме, прогнозната цена на природния газ за декември 2020 г. бе 27,64 лв./MWh.

Прогнозната цена на „Булгаргаз“ за ноември бе 26,25 лв./MWh без ДДС и останалите цени за достъп, пренос, акциз, което означава, че през декември цената може да бъде с 1.39 лв./MWh лв. по-скъпа.

 


Източник: epicenter.bg

Твоят коментар